ตัวอย่างใบเสร็จ

ตัวอย่างใบเสร็จ และ รายงานโปรแกรมไปรษณีย์  

ใบเสร็จ 2 นิ้ว
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 2 นิ้ว
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 3นิ้ว
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 2 นิ้ว
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A5
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 2 นิ้ว

แสดงรายงานได้หลายรูปแบบ

เมนูรายงาน
สรุปรายงานขาย
รายงานสรุปการขาย
รายการขายแสดงรายละเอียด
รายการขายแสดงรายละเอียด
รายงานแยกกลุ่ม
รายงานแยกกลุ่ม
รายงานสรุปการชำระบิล ไปรษณีย์
โปรแกรมไปรษณีย์,แฟรนไชส์ไปรษณีย์,ขายแฟรนไชส์ไปรษณีย์, ไปรษณีย์เอกชน, ธุรกิจไปรษณีย์, แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน, แฟรนไชส์ไปรษณีย์ไทย, เปิดร้านไปรษณีย์,โพสเซอร์วิส, ไปรษณีย์ไทย,ธรุกิจไปรษณีย์เอกชน,บริการงานไปรษณีย์,ลงทุนร้านไปรษณีย์,เพย์พอยท์เซอร์วิส,paypointservice
Drop-off, บริการโอนเงินธนาคาร, แฟรนไชส์พัสดุด่วน, เปิดร้านถ่ายรูปด่วน, เปิดร้านถ่ายเอกสาร, แฟรนไชส์ประกันรถยนต์, แฟรนไชส์พัสดุด่วน, แฟรนไชส์เค้าเตอร์เซอร์วิส แฟรนไชส์จ่ายบิล