ถุงแก้วฝากาว OPP มีแถบกาว

ถุงแก้ว OPP พร้อมแถบกาว ไม่บาง ราคาโรงงาน ถูกที่สุด โลล่ะ 170 บาท
ครูโอ๋ > 0868883656
คุณปรัชญา (ตุ้ย) > 0890955349
คุณแอน หน้าร้าน > 0863949689

แฟรนไชส์ไปรษณีย์ คุณโอ๋
แฟรนไชส์ไปรษณีย์ คุณโอ๋

ถุงแก้วแถบกาว ใส่เสื้อผ้า
ถุงแก้วแถบกาว ใส่เสื้อผ้า

ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 5.5×7+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 430 ใบ (หน้ากากอนามัย)
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 6×9+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 350 ใบ (หน้ากากอนามัย)
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 8×12+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 220 ใบ
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 9×13+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 180 ใบ
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 10×14+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 150 ใบ
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 11×14+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 140 ใบ
ถุงแก้วใส OPP พร้อมฝากาว แบบหนา 12×15+2 นิ้ว / 1 กิโล ประมาณ 110 ใบ

ถุงแก้ว OPP มีแถบกาว

ถุงแก้ว OPP มีแถบกาว