วิธีใช้เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร พลาสติกเคลือบบัตร

วิธีใช้เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร พลาสติกเคลือบบัตร
ทำอย่างไรเมื่อพลาสติกเคลือบบัตรติดในเครื่องเคลือบ

1. ปิดสวิทซ์ Power หรือ Motor On/Off
2. ถอดปลั๊กแล้วรอให้เครื่องเย็นลงจึงเปิดฝาครอบเครื่องออก
3. ตรวจดูว่าพลาสติกติดอยู่ตรงส่วนใดของเครื่อง (ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลูกยางความร้อน)
4. เมื่อเจอตำแหน่งพลาสติกติดอยู่ค่อยๆใช้มือดึงออกอาจเสียบปลั๊กอีกครั้งเพื่อเปิดสวิทซ์ให้มอเตอร์ทำงานหมุนลูกยางขึ้นมาจะได้สะดวกต่อการดึงพลาสติกที่ติดอยู่ออก
5. เมื่อดึงพลาสติกออกแล้วให้ตรวจดูว่ามีคราบกาวติดอยู่บนลูกยางหรือไม่ถ้ามีให้ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันสนค่อยๆเช็ดออก


ข้อห้าม

1. อย่าใช้คัดเตอร์กรีดตัดไปที่พลาสติกเคลือบที่ติดอยู่ตรงลูกยางเพราะหากพลาดโดนลูกยางจะทำให้ลูกยางเสียทันที
2. ถ้าพลาสติกเคลือบบัตรติดอยู่ในเครื่องเป็นเวลานานจนไหม้ไปถึงลูกยางควรส่งเครื่องให้ช่างผู้ชำนาญตรวจสอบไม่ควรซ่อมด้วยตนเอง

ข้อแนะนำ เพื่อลดปัญหาในการใช้เครื่องเคลือบบัตรควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาคู่มือ, วิธีการใช้เครื่อง, การตั้งอุณหภูมิให้ละเอียด
2. เมื่อเลิกใช้งานให้ปรับอุณหภูมิลงต่ำสุด (Cold) ทิ้งไว้10 นาที ก่อนปิดสวิทซ์ Power
3. เลือกใช้เครื่องเคลือบบัตรและพลาสติกเคลือบบัตรที่มีคุณภาพโดยดูได้จากผู้จำหน่ายที่มีประสบการณ์และมีการรับประกันดูแลอย่างดี
4. อย่าใช้พลาสติกเคลือบบัตรที่ตัดเองเข้าในเครื่องเคลือบบัตรเพราะขอบกาวจากการตัดเองจะไปเกาะที่ลูกยางความร้อนทำให้เคลือบได้ไม่สม่ำเสมอและลูกยางอาจไหม้ได้
5. การสอดพลาสติกเคลือบเข้าเครื่องเคลือบให้สอดจากด้านที่ซีลหัวเท่านั้น